Interim ManagementBusiness TransformationStrategy Execution
Supply Chain ExecutionImplementation ServicesData Analytics

Strategy Execution


Strategy is a pattern in a stream of decisions — Henri Mintzberg


Organisational level
Zelfs de beste strategie is zinloos als ze slecht wordt uitgevoerd.
De hefboomwerking ligt in de combinatie van een organisatiebrede implementatie en een vlekkeloze uitvoering. Naast leiderschapskwaliteiten en een duidelijke communicatie zijn wij ervan overtuigd dat coaching en het maximaal betrekken van alle medewerkers essentieel is om de kracht van uw meest waardevolle potentieel, met name de mensen, te ontgrendelen en optimaal in te zetten.


Veel werknemers zijn nog steeds geneigd te geloven dat bedrijfsstrategie iets is dat wordt bepaald en is toegewezen aan enkel de aandeelhouders en het managementniveau. Niemand zal echter weerleggen dat alle mensen binnen het bedrijf op significante wijze bijdragen tot het uiteindelijke resultaat. Zo zijn de mensen op customer service vaak de enigen die op directe wijze in contact komen met de consument en daar bijgevolg bepalend zijn in diens beleving. Zo komen onvoorziene omstandigheden en uitleveringsuitdagingen ook doorgaans voor op de werkvloer.

Dit betekent dat een bedrijf de mensen maximaal moet betrekken, enthousiasmeren en inspireren om autonome uitvoeringsbeslissingen te kunnen nemen in overeenstemming met de algemene bedrijfsstrategie.

Veel organisaties vertonen een fundamentele breuk tussen formulering van de bedrijfsstrategie en de uitvoering hiervan in de dagelijkse praktijk. Focus en leiderschapskwaliteiten van een het middenkader vormen vaak de strategie implementatie barrière. Naast leiderschap en management commitment, is ook het gebruik van beproefde methoden zoals een balanced scorecard essentieel om de cascade van de strategie te verzekeren.

Het 8-model is bijvoorbeeld een goed raamwerk voor de uitvoering van strategieën, omdat het de cruciale link legt tussen organisatie- en individuele prestaties. Beide moeten worden gekoppeld om het objectief te realiseren. Gewoon gezond verstand lijkt het, maar slechts weinigen slagen in het aligneren van alle relevante actoren binnen de organisatie.

Business Process Transformation
Last Mile Logistics
Δ