Interim ManagementBusiness TransformationStrategy Execution
Supply Chain ExecutionImplementation ServicesData Analytics

Operational ExcellenceEen consument gedreven supply chain spoort bedrijven aan hun bedrijfsprocessen verder te verbeteren en te stroomlijnen om het beoogde serviceniveau tegemoet te komen. Gestimuleerd door nieuwe uitdagingen op een zeer competitieve markt, veranderende consument tendensen, druk van leveranciers en eisen van belanghebbenden, is verandering en een verhoogde flexibiliteit vandaag niet langer een optie maar een vereiste als u in het spel wilt blijven en succes wilt behouden.

Aan de hand van logistieke procesoptimalisatie en het gebruik van technologie te faciliteren helpen we onze klanten om de bedrijfsefficiƫntie te verbeteren. Met gerichte oplossingen helpen we organisaties greep te krijgen op hun IT-investeringen, ondersteunen wij hen bij het bepalen en het stellen van prioriteiten m.b.t. welke aanpassingen de organisatie het beste van dienst zijn zodat de investeringen worden afgestemd op de algemene bedrijfsdoelen. Aan alle bedrijven die logistieke en operationele verbeteringstrajecten overwegen om een stap voor te blijven op de concurrentie bieden we beoordelingsdiensten ter ondersteuning van de besluitvorming.

Naast het bijdragen met advies en domeinexpertise tijdens een evaluatiefase bestaat een belangrijk deel van onze taak erin onze klant maximaal te ondersteunen tijdens de implementatie. Dit omvat zowel analyse, opstellen van het functioneel specificatie document met eventuele specifieke ontwikkeling, alsook opleiding verzorgen van de betrokken partijen. Dit met een sterke focus op het veranderingsbeheer en kennisoverdracht door middel van optimale betrokkenheid en samenwerking.

Strategy Execution
The best strategy is meaningless if poorly executed.
AR in Logistics
Omnichannel Retail
Δ